Program Spravedlnost (JUSTICE)

Program Spravedlnost (JUSTICE) poskytuje finanční prostředky na podporu justiční spolupráce v občanských a trestních záležitostech, včetně školení soudců, právníků a angažovanost občanů a firem v oblasti spravedlnosti. Přispívá k dalšímu rozvoji evropského práva založeném na právním státu, včetně nezávislosti a nestrannosti soudnictví, vzájemného uznávání, důvěry a soudní spolupráce. Posiluje demokracii, právní stát a základní práva. Rozpočet na období 2021 až 2027 je 0,3 miliardy EUR. Program řídí Evropská komise, DG Justice and Consumers. 

Více informací: Justice Programme | European Commission (europa.eu)