Novinky

Programy mobility osob v ERASMU+

22.01.2020

Veřejné i soukromé organizace působící v oblasti všeobecného vzdělávání dospělých, vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží, nebo organizace působící na trhu práce, mohou předložit žádost o Projekty mobility osob. V rámci těchto projektů může organizace v průběhu projektového období vysílat své zaměstnance do zahraničí na vzdělávací aktivity (mobility). Žádost o grantovou podporu předkládá organizace za své zaměstnance, nikoliv samotný účastník. Naplánované vzdělávací aktivity by měly vést k rozvoji organizace jako celku, nejen samotných zaměstnanců. Strategii rozvoje organizace popisují předkladatelé v žádosti do tzv. Evropského plánu rozvoje.

Mezi podporované okruhy aktivit rozvoje pracovníků patří výukové/školící pobyty v zahraničí, profesní rozvoj pracovníků např. prostřednictvím strukturovaného kurzu či školení v zahraničí, stínování na pracovišti (tzv. job-shadowing) – tato aktivita umožňuje pracovníkům ve vzdělávání dospělých, aby strávili určitou dobu v zahraničí v příslušné organizaci působící v daném sektoru vzdělávání.

Délka projektového období může být 1 až 2 roky. Projekty musí začít mezi 1. 6. – 31. 12. 2020.

Uzávěrka pro podání projektů je 5. 2. 2020.

Více informací:

https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vzdelavani-dospelych/
Zpět na výpis novinek