Novinky

Propojení inovačních ekosystémů a integrace sociálních inovačních partnerů

21.01.2022

Propojení inovačních ekosystémů a integraci sociálních inovačních partnerů podpoří program Horizont Evropa prostřednictvím dvou aktuálně vyhlášených výzev v části EIE (European Innovation Ecosystems), které mají uzávěrku 26. dubna 2022.

První výzva (Interconnected Innovation Ecosystems 2022: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems) se zaměřuje na zapojení a/nebo posílení spolupráce inovátorů z různých oblastí s cílem zvýšit jejich účast v inovačních sítích; snížit inovační disparity napříč EU, zvýšit inovační výkonnost žen a celkově zvýšit inovační výkonnost Evropy.

K podporovaným aktivitám patří podpora malých a středních firem (MSP) a startupů směrem k inovacím; rozšíření úspěšných inovačních sítí do nových regionů; přizpůsobení služeb sítí/iniciativ pro startupy a MSP (průzkumy, tržní analýzy aj.); vytvoření nových podpůrných nástrojů, komunikační kampaň a další aktivity.

Vhodnými žadateli jsou profesionální asociace, klastry, inkubátory, inovační huby,  technologické parky, ale také veřejné instituce, firmy ad. Podmínkou je mezinárodní partnerství (min. 3 subjektů ze 3 různých členských zemí EU, případně přidružených) a spolupráce mírně pokročilých („moderate“ innovators – včetně ČR) s velmi pokročilými inovátory („strong“ innovators – např. Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Belgie, Holandsko, Německo, UK, Lux, Rakousko, Norsko, Estonsko, Island, Francie, Izrael, Irsko).

Pro podrobné rozdělení inovátorských zemí viz mapa European Innovatione Scoreboard:

EIS-RIS 2021 | Research and Innovation (europa.eu)

Více informací:

Interconnected Innovation Ecosystems 2022: Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems (HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01)

Druhá výzva (Integration of social innovation actors in innovation ecosystems) je zaměřená na integraci sociálních inovačních partnerů do evropského inovačního ekosystému. Cílem je větší zapojení sociálních inovátorů, jejich propojení s ostatními aktéry včetně MSP a startupů, a usnadnění přístupu k alternativním zdrojům financování. Mezi podporované aktivity patří přenos know-how, studijní návštěvy, výměny zkušeností, školení, webináře, semináře, konference, školení podnikatelských dovedností; vytvoření /nebo propojení sociálních inovačních hubů/center, integrace sociálních inovátorů do existujících technicky zaměřených hubů; hledání možných inovačních modelů; vytváření nebo nové využití existujících platforem, které využívají digitální technologie k propojení sociálních podnikatelů.

Vhodnými žadateli jsou sociální inovátoři/sociální podniky, MSP, startupy, podnikatelské inkubátory, investoři, nadace, univerzity a další. Také u této výzvy je nutná mezinárodní spolupráce partnerů z min. 3 různých členských zemí EU (nebo přidružených), přičemž minimálně jeden partner musí být z pokročilého inovátorského regionu a min. 1 partner z mírně pokročilého regionu – viz mapa:

EIS-RIS 2021 | Research and Innovation (europa.eu)

Více informací:

Integration of social innovation actors in innovation ecosystems (č.: HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02)

Zpět na výpis novinek