Novinky

První výzva v programu Horizon Europe pro začínající výzkumníky

18.03.2021

Program na podporu vědy a výzkumu Horizont Evropa (Horizon Europe), který navazuje na předchozí rámcový program Horizon 2020, vyhlásil první výzvu  –  granty Evropského výzkumného centra pro začínající výzkumníky. Tzv. „ERC Starting Grants“ do max. výše 1,5 mil. EUR po dobu 5 let, podpoří excelentní začínající vědce ve fázi, kdy začínají svůj vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program. Mladí badatelé musí prokázat průkopnickou povahu, ambice a proveditelnost svého vědeckého návrhu.

Uzávěrka pro podání projektů je 5. dubna 2021.

Více informací:

ERC Starting Grants

Zpět na výpis novinek