Novinky

Single Market Program pomůže udržitelnému cestovnímu ruchu

13.12.2021

Nový Single Market Program (Jednotný trh) vyhlásil výzvu „COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support“ na podporu udržitelného cestovního ruchu, včetně malých a středních firem v tomto sektoru.

Hlavním cílem výzvy je obnova ekosystému cestovního ruchu a poskytnutí podpory pro digitální a zelenou transformaci cestovního ruchu, zejména malých a středních firem, a posílit inovace, odolnost, udržitelnost a kvalitu celého sektoru prostřednictvím konsorcií zúčastněných stran v cestovním ruchu. Součástí je i poskytování finanční podpory třetím osobám, např. MSP.

Výzva je součástí širšího balíčku určeného ke zmírňování dopadů pandemie Covid-19 na evropskou ekonomiku a nejpostiženější sektory.

K očekávaným výsledkům projektů patří:

  • Zvýšená odolnost a konkurenceschopnost malých a středních podniků v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím zavádění principů udržitelnosti, inovací a digitalizace (tj. využívání nových technologií, ekologizace, shromažďování a využití dat);
  • Nové obchodní modely v cestovním ruchu založené na digitalizaci, nových technologiích, udržitelnosti, cirkulární ekonomice;
  • Spolupráce v rámci hodnotového řetězce cestovního ruchu;
  • Přeshraniční a nadnárodní spolupráce, předávání znalostí a vzájemné učení;
  • Obnova turistického ekosystému po krizi COVID-19, využití nejlepších zkušeností pro investice do obnovy.

Každý projekt musí přímo podpořit (včetně finanční podpory) minimálně 80 malých a středních firem z cestovního ruchu z minimálně 5 způsobilých zemí.

Finanční podpora malým a středním firmám musí být poskytnuta prostřednictvím otevřené výzvy např. formou grantů, voucherů a/nebo jednorázové částky. Finanční podporu třetím stranám nelze poskytovat prostřednictvím služeb nabízených přímo konsorciem.

Výzva, s číslem SMP-COSME-2021-TOURSME, má uzávěrku 16. února 2022.

Více informací:

COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

Plné znění výzvy:

call-fiche_smp-cosme-2021-toursme_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek