Novinky

Slavnostní zahájení programu Horizon Europe na období 2021-7

09.02.2021

Horizont Evropa (Horizon Europe/HE) je novým, 9. rámcovým programem Evropské komise, který podporuje výzkum, vývoj a inovace v letech 2021-7. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 (H2020) a časově se bude v prvních letech překrývat s řešenými projekty H2020. Program HE slavnostně zahájilo portugalské předsednictví EU s Evropskou komisí 2. února 2021.

Horizon Europe má tři hlavní cíle: Posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA), včetně evropských výzkumných a technologických základen, Oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti, pracovního trhu a Zaměření na priority občanů EU, podporu evropských hodnot.

Celkový rozpočet programu Horizon Europe na období 2021-7 je 95,5 miliard EUR. Za administrativní provádění programu odpovídá Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum ERCEA (European Research Council Executive Agency). První výzvy jsou očekávány na jaře 2021.

Horizon Europe je založen na třech pilířích:

  1. Otevřená věda: Evropská rada pro výzkum; Aktivity Marie Skłodowska-Curie (vědecká stipendia a výměny výzkumných pracovníků); špičková výzkumná infrastruktura světové úrovně
  2. Globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu: přímá podpora výzkumu, zaměřeného na společenské výzvy, posilování technologických a průmyslových kapacit v klastrech: zdraví, inkluzivní a bezpečná společnost, digitální oblast a průmysl, klima, energie a mobilita, potraviny a přírodní zdroje; Společné výzkumné středisko (JRC): nezávislé vědecké poradenství a technická podpora
  3. Otevřené inovace: Evropská rada pro inovace (jednotné místo, kam přicházejí nejperspektivnější návrhy z laboratoří a výzkumných center s cílem prakticky je uplatnit; nástroj pro ranou projektovou fázi a vývojovou fázi a uplatnění na trhu; Evropské inovační ekosystémy; Evropský inovační a technologický institut.

2. pilíř, zaměřený na globální výzvy a konkurenceschopnost průmyslu, se skládá z 6 klastrů:

  1. Zdraví
  2. Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
  3. Civilní bezpečnost pro společnost
  4. Digitalizace, průmysl a vesmír
  5. Klima, energetika a doprava
  6. Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Důležitou součástí programu jsou tzv. mise, tedy portfolio akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva. Jedná se o těchto 5 oblastí misí:

• Rakovina
• Adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn
• Zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody
• Klimaticky neutrální a chytrá města
• Zdravá půda a potraviny

Oprávněnými žadateli jsou všechny subjekty se sídlem v EU. (U vybraných výzev může být omezeno na vybrané subjekty, např. MSP, výzkumné týmy apod.) Konsorcium se musí skládat minimálně ze 3 nezávislých subjektů, přičemž každý musí sídlit v jiném členském státě EU.

Míra spolufinancování ze strany EU je závislá na typu podpořené akce. Obvykle 70 – 100 % (Konkrétní podmínky jsou vždy uvedeny v pokynech k dané výzvě).

Více informací:

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)

HE Presentation: horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek