Novinky

Sociální klimatický fond

09.11.2023

Nový Sociální klimatický fond poskytne členským státům 65 mld. EUR na financování opatření a investic podle nových sociálních plánů pro klimatická opatření. Spolu s příspěvky členských států (min. 25 % nákladů) má Sociální klimatický fond mobilizovat 86,7 mld. EUR. Bude podporovat nejzranitelnější skupiny prostřednictvím strukturálních opatření a investic do energetické účinnosti, renovace budov, čistého vytápění a chlazení (tepelných čerpadel), integrace energie z obnovitelných zdrojů (solárních panelů) a mobility a dopravy s nulovými a nízkými emisemi, včetně veřejné dopravy. Fond tedy pomůže zejména zranitelným domácnostem, malým podnikům a uživatelům dopravy, kteří jsou obzvláště postiženi energetickou a dopravní chudobou.

Jedná se o součástí legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci dosáhnout cílů Zelené dohody pro Evropu snížit emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

V rámci svého úsilí o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 plánuje EU zavést další požadavky na snižování emisí ve stavebnictví a dopravě. Od roku 2027 vznikne nový samostatný systém pro obchodování s emisemi (EU ETS2). Příjmy z tohoto nového systému budou financovat právě nový Sociální klimatický fond na pokrytí části sociálních nákladů, které může zelená transformace přinést.

Zdroj: PZA

Více informací

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/955 ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje Sociální klimatický fond a mění nařízení (EU) 2021/1060:

EUR-Lex – 32023R0955 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Sociální fond pro klimatická opatření

Nový samostatný systém pro obchodování s emisemi (EU ETS2) (směrnice (EU) 2023/959)

Zpět na výpis novinek