Novinky

Solidární projekty mládeže

06.04.2023

Solidární projekt realizuje tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let, kteří chtějí ve svém okolí něco změnit k lepšímu. Žádost o projekt může tento tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina. Cílem projektů je hledat východiska ze současných i budoucích společenských problémů, posílit vzájemné porozumění, přispět tak k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Solidární projekty jsou financovány z programu European Solidary Corps.

Co je financováno? 

  • Náklady spojené s řízením projektu 595 eur/měsíc
  • Náklady na kouče 137 eur/den (max. 12 dní)
  • Mimořádné náklady 100 % dle žádosti (určené pro podporu zapojení členů týmu/účastníků se znevýhodněním nebo specifickými potřebami)

Termín

Žádosti mohou týmy předkládat do 4. října 2023 a následně v únoru 2024.

Jak může vypadat solidární projekt? Inspirujte například projektem Mámy z Ukrajiny, který pomáhá ukrajinským ženám v Česku.

Evropský sbor solidarity podporuje dobrovolnictví i mladé s nápadem

Evropský sbor solidarity (European Solidary Corps) je program Evropské unie, který umožňuje mladým lidem pomáhat jejich okolí a u toho získávat nové kompetence. Celkový rozpočet programu ve výši 2,3 milionu eur, který má v roce 2023 Česká republika k dispozici, bude rozdělen na podporu dvou aktivit – dobrovolnictví a solidárních projektů.

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je příležitostí pro mladé lidi zapojit se do chodu vybrané organizace, přispět k řešení společenských problémů, pomoci místním komunitám a naučit se u toho něco nového. Dobrovolníkem se může stát každý mladý člověk, jedinou podmínkou je věk 18-30 let. Dobrovolnictví může probíhat v cizině i v domácí zemi a trvat od 2 do 12 měsíců. Za svou dobrovolnickou činnost získává dobrovolník prostředky na cestu, ubytování, stravu, jazykovou podporu i malé kapesné. Tyto náklady i náklady na organizaci dobrovolnických aktivit pokrývá grant Evropského sboru solidarity, který mohou získat veřejné i soukromé organizace, například neziskovky, školy nebo třeba sportovní či kulturní organizace. První podmínkou pro financování dobrovolnického projektu je získání takzvané Quality Label pro Lead roli, se kterou je možné podat žádost o finanční podporu na realizaci dobrovolnické zkušenosti pro mladé lidi. Dobrovolnické projekty umožnují organizacím realizovat dva typy dobrovolnických aktivit. Individuální dobrovolnictví je zaměřeno na zapojení mladých lidí do každodenní práce organizace. V rámci dobrovolnických týmů působí v organizaci 10 až 40 mladých lidí nejméně ze dvou různých zemí.

Zpět na výpis novinek