Novinky

Soutěže EIC Horizon v několika oblastech výzkumných projektů

07.04.2021

EIC Horizon Prize for ‚Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis‘ (Sunfuel-EICPrize-2021)

Cílem ceny EIC Horizon: „Solární pohon: umělá fotosyntéza“ je sestavení plně funkčního prototypu umělého fotosyntetického systému, který je schopen vyrobit použitelné syntetické palivo.

Umělá fotosyntéza (artificial photosynthesis/AP) je stále častěji považována za jednu z nových nadějných technologií, která může být alternativou k současným palivovým zdrojům díky své schopnosti využít kombinaci solárního záření, vody a uhlíku ze vzduchu k výrobě energie.  Může být využita jako alternativa k fosilním palivům a jako surovina pro širokou škálu průmyslových procesů. Soutěžní řešení musí využít umělou fotosyntézu, včetně dodání celého integrovaného zařízení, které AP využívá.

Uzávěrka: 5 . 5. 2021     

Ocenění pro nejúspěšnějí vynálezce budou zveřejněny na podzim 2021.

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

K dalším vyhlášeným soutěžím pro inovátory a výzkumníky patří „EIC Horizon Prize for European Low-Cost Space Launch“, jejímž cílem je vyvinout evropské technologicky nezávislé řešení pro vypouštění lehkých satelitů na oběžnou dráhu Low-Earth Orbit (LEO), která umožní vyhrazené nízkonákladové starty se závazným časovým programem a oběžnou dráhou.

Uzávěrka: 1. 6. 2021

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

Třetí ocenění bude uděleno pro inovativní řešení v oblasti nákladní železniční dopravy, které umožní sledování všech komerčních nákladních vlaků od všech železničních dopravců a pokrývá celou evropskou síť. (Název výzvy: „Innovative solution that will allow tracking all commercial freight trains , from all railway undertakings, covering the whole European network“)

Uzávěrka: 21. 9. 2021

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

Zpět na výpis novinek