Novinky

Středoevropská iniciativa (CEI) podpoří mezinárodní výměnu zkušeností

20.08.2021

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative/CEI) zveřejnila dvě výzvy na podporu zahraničních mobilit (stáží), výměnu zkušeností, posilování kapacit a prohlubování partnerské spolupráce formou společných konferencí, seminářů, workshopů, vzdělávacích kurzů apod. Projektu se mohou účastnit veřejné i soukromé organizace registrované v některé z členských zemí CEI. Na projektu musí spolupracovat min. 6 partnerů z 6 členských zemí CEI. Vítaný je zejména přenos zkušeností mezi členskými zeměmi CEI z EU a mimo EU. Akce musí být v souladu s Akčním plánem CEI na léta 2021-3 (CEI Plan of Action 2021-2023).

Uzávěrka pro akce plánované v 1. pol. roku 2022 je 1. září 2021.

Uzávěrka pro akce plánované v 2. pol. roku 2022 je 10. února 2022.

Více informací:

Více informací k Středoevropské iniciativě:

About us | CEI

Zpět na výpis novinek