Novinky

TARGET – Technická asistence pro přechod na zelenou energetiku

14.02.2022

TARGET (Technical assistance for green energy transition), tedy technická asistence pro přechod na zelenou energetiku, je nový nástroj Evropské komise a Evropské investiční banky (EIB), jehož cílem je pomáhat evropským uhelným regionům s identifikací a přípravou projektů v oblastech čisté energie a energetické účinnosti. Jako doplňkový nástroj na podporu spravedlivé transformace (Just transition Mechanism) v tzv. přechodných uhelných regionech (regionech EU závislých na těžbě uhlí, ropy a dalších fosilních paliv), je zaměřen na podporu udržitelných investic a pracovních míst, které se odkloní od činností založených na fosilních palivech. Technická asistence byla zahájena v listopadu 2021.

Přehled podporovaných aktivit

 • podpora přípravy individuálních projektů
 • podpora přípravy balíčku podobných projektů
 • oponentská podpora přípravy individuálního projektu a asistence při zajištění podpory z jiných nástrojů
 • odborné vedení v počátečních fázích přípravy projektu (např. studie proveditelnosti, EIA, veřejné konzultace atd.)
 • podpora veřejných orgánů při tvorbě zásobníků projektů
 • budování kapacit

Typové příklady podporovaných projektů:

 • zavádění výroby energie (elektrické a/nebo tepelné) z obnovitelných zdrojů a/nebo skladování čisté energie v bývalých těžebních lokalitách
 • projekt teplárenské společnosti zaměřený na modernizaci distribuční sítě a dekarbonizaci zdroje tepla
 • projekt regionální správy zaměřený na sběr projektů v oblasti čisté energie a energetické účinnosti, které přispějí k odklonu od uhlí
 • projekt uhelného města zaměřený na renovaci budov v těžbou postižených lokalitách/komunitách vypracovaný městem
 • projekt místní komunity zaměřený na vytvoření nového společenství/komunity pro obnovitelné energie, která přispěje k výrobě čisté energie a ke snížení nákladů na energie u místních spotřebitelů (komunitní energetika)

Typ podporovaných žadatelů

Veřejné i soukromé subjekty se sídlem v podporovaných regionech EU (regiony uhelné, rašelinové a oblasti ropné břidlice).

O technickou podporu lze žádat průběžně. V případě zájmu o další informace, kontaktujte Bruselskou linku.

Více informací k programu:

TARGET technical assistance (europa.eu)

Zpět na výpis novinek