Novinky

Uhelná platforma zveřejnila případové studie a úspěšné příklady z tranzitních regionů

08.01.2020

Platforma pro tranzitní uhelné regiony (Platform for Coal Regions in Transition/CRIT Platform) byla založena v roce 2017 Evropskou komisí, ředitelstvím pro Energetiku (DG Energy) na podporu uhelných regionů v Evropské unii usilující o transformaci k nízkouhlíkové ekonomice. Platforma nevyhlašuje vlastní programy, ale informuje o evropských zdrojích pro uhelné regiony a prostřednictvím Sekretariátu poskytuje informace a poradenství k relevantním tématům (diverzifikace ekonomiky, životní prostředí, zaměstnanost a nová pracovní místa, příprava strategií, management transformace ad.)

Více informací:

Dobré praktiky a případové studie z úspěšných tranzitních regionů:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/resources_categories

DG ENERGY/Platforma pro tranzitní uhelné regiony:  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition

Zpět na výpis novinek