Novinky

Výměna zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje měst

25.03.2024

Program European Urban Initiative (EUI) zveřejnil výzvu, která umožní městům zlepšovat své strategie udržitelného rozvoje díky vzájemnému sdílení zkušeností. Města se mohou výzvy účastnit v rámci dvou kategorií. Buď jako „hodnocené město“, které přijímá podporu od zástupců až 6 dalších měst nebo jako „hodnotitel“, který podporu poskytuje.

Každé hodnocené město má za úkol identifikovat výzvu, kterou chce řešit, a formulovat ji do třech hlavních otázek. Ty by pak měly být v souladu s klíčovými prvky integrovaných přístupů k udržitelnému rozvoji měst, které byly identifikovány v rámci politiky soudržnosti EU – jak je stručně uvedeno v Nařízení o společných ustanoveních EFRR. Příručka Společného výzkumného střediska Evropské komise pro strategie udržitelného rozvoje měst je klíčovým referenčním materiálem, který pomůže městům identifikovat relevantní témata.

Uzávěrka pro podání žádosti: 30. dubna 2024

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek