Novinky

Výměnné pobyty pro výzkumné pracovníky

11.10.2022

Studijní pobyty pro výzkumníky, nebo technické, administrativní a manažerské pracovníky, kteří se podílí na výzkumných a inovačních aktivitách, podpoří program Horizont Evropa, prostřednictvím mezinárodních stáží „MSCA Staff Exchanges“ (pojmenovaných podle Marie Skłodowské-Curie). Cílem akcí MSCA je mezinárodní, meziodvětvová a mezioborová spolupráce zaměřená na vysílání a/nebo přijímání pracovníků a sdílení znalostí. Do projektů se může zapojit jakýkoliv zaměstnanec přispívající k výzkumným činnostem v projektu.

K očekávaným dopadům dále patří posílit lidský kapitál v oblasti výzkumu a inovací v Evropě i mimo ni; zvýšit atraktivitu Evropy jako hlavní destinace pro výzkum a inovace; přispívat ke konkurenceschopnosti a růstu Evropy prostřednictvím kvalitního výzkumu a inovací a v neposlední řadě podporovat kulturu otevřené vědy, inovací a podnikání.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 8. března 2023.

Více informací:

MSCA Staff Exchanges 2022 (HORIZON-MSCA-2022-SE-01)

Zpět na výpis novinek