Novinky

Využívání umělé inteligence v nemocnicích budoucnosti

02.03.2020

Program Horizon 2020 vyhlásil výzvu na pilotní projekty využití umělé inteligence v prostředí zdravotnictví a péče (nemocnice, kliniky, centra primární péče, rehabilitační centra, pečovatelské domy apod.) Inovativní projekty by měly být zaměřeny na klinické, diagnostické a léčebné postupy, využívající AI (artificial intelligence/umělou inteligenci), přičemž výsledky provedených klinických testů budou srovnatelné s výsledky procesů realizovaných člověkem.

Projekty se mohou zabývat jakýmkoli aspektem provozu zdravotnických zařízení v celé řadě funkcí, jako jsou diagnostika, léčba, logistika ad. Nová řešení mají umožnit tvorbu systémů, které kombinují digitální a fyzické služby a které podporují individualizovanou a integrovanou péči v pečovatelských zařízeních.

Projekty musí uvádět, jak bude jejich navrhované řešení fungovat, zvážit širší dimenze, například jaké budou dopady na zdroje, školení zaměstnanců, nebo sladění se stávající praxí. Projekt by měl být realizován společně s partnery ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních.

Uzávěrka předkládání žádostí: 22. 4. 2020

Více informací:

DT-ICT-12-2020

Zpět na výpis novinek