Novinky

Výzkumný fond uhlí a oceli otevřel 6 nových výzev

07.07.2021

Výzkumný fond uhlí a oceli (Research Fund for Coal & Steel/RFCS) vyhlásil podporu inovativních projektů v obou odvětvích prostřednictvím 6 výzev.

K podporovaným aktivitám patří zlepšení procesů výroby oceli vedoucí k vyšší kvalitě produktu a zvýšení produktivity, snížení emisí, spotřeby energie a dopadu na životní prostředí během výroby, lepší využívání surovin, zachování zdrojů, výzkum a vývoj s ohledem splnění budoucích požadavků uživatelů, vytváření nových tržních příležitostí, zlepšování pracovních podmínek a další V uhelném sektoru se jedná zejména o snížení celkových nákladů na těžbu, zlepšení kvality produktů, snížení nákladů na využívání uhlí, účinnější ochrana životního prostředí, zlepšení využívání uhlí jako zdroje čisté energie, zvýšení bezpečnosti, nebo řízení vnější závislosti na dodávkách energie.

Projektové záměry předložené v programu RFCS musí řešit alespoň jeden z příslušných výzkumných cílů RFCS (viz rozhodnutí Rady 2008/376 /ES; články 4 až 7 pro uhelný sektor, články 8 až 10 pro oblast ocelářství) a měly by se vztahovat k základním prvkům Zelené dohody pro Evropu uvedených ve Sdělení Evropské komise (viz také úvodní kapitola informačního balíčku RFCS 2021, část 1.)

Přehled 6 výzev:

  • RFCS-2021 Steel Research Projects
  • RFCS-2021 Steel Pilot and Demonstration Projects
  • RFCS-2021 Steel Accompanying Measures
  • RFCS-2021 Coal Research Projects
  • RFCS-2021 Coal Pilot and Demonstration Projects
  • RFCS-2021 Coal Accompanying Measures

Uzávěrka pro podávání projektů ve všech 6 výzvách je 22. září 2021.

Více informací:

Search Funding & Tenders (europa.eu) – RFCS (přehled výzev)

Research Fund for Coal and Steel (RFCS) (web programu RFCS)

Zpět na výpis novinek