Výzkumný fond uhlí a oceli (Research Fund for Coal & Steel/RFCS)

průmysl, inovace

Výzkumný fond pro uhlí a ocel vznikl transformací Společenství uhlí a oceli, které v roce 2002 po 50 letech existence zaniklo. Fond podporuje výzkumné projekty zaměřené na uhelný a ocelářský sektor. Tyto projekty se týkají výrobních procesů, využití a přeměny zdrojů, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a snížení emisí CO2 z využívání uhlí a výroby oceli. 

Více informací: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/research-fund-coal-and-steel-rfcs_en