Novinky

Výzva IF23 Inovačního fondu

15.11.2023

Nová výzva Inovačního fondu s označením IF23 bude vyhlášená 23. listopadu. Výzva s rozpočtem 4 miliardy EUR z příjmů ze systému EU pro obchodování s emisemi, podpoří výrobu čistých technologií, energeticky náročná průmyslová odvětví a dekarbonizaci. Zaměřena bude na malé, střední i velké projekty (small, medium, large-scale projects) a bude otevřena do začátku dubna 2024.

Předpokládá se vyhlášení 5 tematických výzev:

  1. Obecná dekarbonizace – projekty malého rozsahu (do 20 mil. EUR)
  2. Obecná dekarbonizace – projekty středního rozsahu (20–100 mil. EUR)
  3. Obecná dekarbonizace – projekty velkého rozsahu (nad 100 mil. EUR)
  4. Inovativní výroba čistých technologií (nad 2,5 mil. EUR)
  5. Pilotní projekty (nad 2,5 mil. EUR)

Max. míra podpory zůstává 60 % relevantních nákladů.

.

Informační a konzultační dny

7. prosince 2023 pořádá Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí/CINEA (zodpovědná za řízení programu), spolu s Generálním ředitelstvím pro ochranu klimatu Evropské komise informační den k představení výzvy Innovation Fund 2023 Call – IF23 Call Info Day. Informační den představí aktuality fondy i této výzvy. Součástí webináře budou také zkušenosti z předchozích výzev vyhlášených Inovačním fondem. Účastníci budou mít i během akce možnost klást otázky prostřednictvím Slido. Prezentace a záznam budou následně zpřístupněny.

Dne 16. ledna 2024 v čase 9:30 – 15:00 proběhne informační den v ČR v budově Ministerstva životního prostředí s možností konzultovat projekty.

Více informací:

Zpět na výpis novinek