Novinky

Výzva na prevenci plýtvání potravinami

18.06.2024

Program Jednotný trh (Single Market Program) podpoří prevenci plýtvání potravinami prostřednictvím aktuálně vyhlášené výzvy „Food Waste – Support to Stakeholders 2024-2025“. Předmětem podpory jsou opatření zaměřená na konzumenty potravin, s cílem omezit plýtvání potravinami (odpadu z jídla) formou nástrojů a aktivit motivujících ke změně chování, formou vzdělávání, školení (např. v rámci školních programů), nástrojů, osvětových kampaní (na národní, regionální či místní úrovni). Podpořeny budou také nové způsoby měření a vykazování výsledků prevence (např. mobilní aplikace), studie, sběr dat apod.

Žadatelem mohou být veřejné nebo soukromé právnické osoby – samostatně, nebo v rámci konsorcia stakeholderů napříč řetězcem, včetně farmářů, potravinářů, obchodníků, stravovacích služeb či výzkumných organizací, neziskových organizací a veřejných orgánů na místní/regionální/národní úrovni.

Očekávají se projekty trvající 18 – 24 měsíců a žádosti o příspěvek ve výši 100 – 300 tis. EUR, přičemž míra spolufinancování projektů je 50 %. Způsobilé jsou osobní náklady, cestovné, vybavení, subdodávky i nepřímé náklady (podrobně viz Dokument výzvy). Konsorcia ani mezinárodní spolupráce není povinná.

Uzávěrka pro podávání projektů je 25. září 2024.

Více informací:

Food Waste – Support to Stakeholders 2024-2025

Plné znění výzvy: call-fiche_smp-food-2024-fw-stakeholders-pj_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek