Novinky

Výzvy v programu Kreativní Evropa

21.03.2024

Program Kreativní Evropa vyhlásil nové výzvy, které podpoří vytváření a šíření mediálních a kulturních projektů a děl. Níže přinášíme přehled výzev:

MEDIA

Síť evropských festivalů
Zaměření: Podpora společných aktivit sítí evropských festivalů, které mají za cíl zvýšit zájem diváků o zahraniční evropská audiovizuální díla.
Uzávěrky: 11. 4. 2024

Evropská filmová distribuce
Zaměření: Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online.
Uzávěrky: 25. 4. 2024

Evropské sítě a provozovatelé VOD
Zaměření: Podpora VOD platforem nabízejících evropský obsah, s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a viditelnost.
Uzávěrka: 9. 4. 2024

Televizní a online obsah
Zaměření: Podpora nezávislým evropským produkčním společnostem, které chtějí vyrobit audiovizuální dílo primárně určené pro televizní nebo online vysílání na mezinárodní úrovni.
Uzávěrky: 14. 5. 2024

Filmy v pohybu
Zaměření: Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech a/nebo online.
Uzávěrky: 18. 7. 2024

KULTURA

ZMINA: Obnova
Podpora kulturních projektů realizovaných na Ukrajině ukrajinskými umělci nebo kulturními organizacemi.
Uzávěrka: 7. 4. 2024

Kultura pomáhá
Zaměření: Podpora kulturním organizacím, které pomáhají vysídleným osobám nebo uprchlíkům v rámci války na Ukrajině usnadňovat jejich integraci do nového prostředí prostřednictvím kultury.
Uzávěrka: 10. 4. 2024

Šíření evropských literárních děl
Zaměření: Podpora projektů zaměřených na překlad, vydání, distribuci a propagaci beletristických děl.
Uzávěrka: 16. 4. 2024

MEZIOBOROVÁ ČÁST

Inovační laboratoř
Zaměření: Podpora organizací z kulturních a kreativních odvětví, včetně audiovizuálního odvětví, které vyvíjejí a testují inovativní digitální řešení s potenciálem dlouhodobého pozitivního vlivu na dané sektory.
Uzávěrka: 25. 4. 2024

Zpět na výpis novinek