Novinky

Výzvy v programu LIFE pro rok 2023

19.05.2023

Na webu Funding & tender opportunities portal byly zveřejněny výzvy v programu LIFE, který se zaměřuje na oblast životního prostředí a klimatu, pro rok 2023. Níže najdete seznam výzev rozdělených dle jednotlivých kategorií projektů s odkazy na jednotlivé výzvy:

Přípravné projekty LIFE (Legislative and Policy Priorities – PLP)

Standardní akční projekty (Standard Action Projects – SAP)

Příroda a biologické rozmanitosti, Oběhové hospodářství a kvalita života (Nature – NAT, Environment -ENV)

Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně (Climate – CLIMA)

Strategické a integrované projekty (Startegic and Integrated Projects – SIP)

Příprava technické pomoci pro SIP a SNAP (Technical Assistance preparation for SIPs and SNAPs – TA)

Replikace technické pomoci (Technical Assistance Replication – TA-R)

Přechod na čistou energii (Clean Energy Transition – CET)

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek