Novinky

Webináře a příprava druhé výzvy programu Interreg Europe

25.11.2022

Program na podporu spolupráce evropských regionů INTERREG EUROPE připravuje druhou výzvu, která bude zaměřena na všechny oblasti programu. Výzva bude otevřena od 15. března 2023 do  9. června 2023

Podporované oblasti programu odpovídají hlavním prioritám EU:

  1. Inteligentnější Evropa (výzkum a inovace, technologie, podpora MSP
  2. Zelenější, nízkouhlíková Evropa (OZE a chytré energetické systémy, změna klimatu, oběhové hosp., biodiverzita, zelená infrastruktura, nakládání s vodou)
  3. Propojenější Evropa (digitalizace, udržitelná TEN-T infrastruktura a mobilita, multimodalita);
  4. Sociálnější Evropa (sociální inovace, vzdělávání, přístup ke zdravotní péči, kultura, turismus, inkluze)
  5. Evropa blíže občanům (integrovaný, sociální, hospodářský a udržitelný rozvoj prostřednictvím, komunitně vedeného místního rozvoje, kulturní dědictví)

 

Aktuálně probíhají webináře pro zájemce a k dispozici budou také prezentace on-line:

Více informací:

Interreg Europe | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy

Zpět na výpis novinek