Youth employment initiative (YEI)

zaměstnanost mládeže

Program YEI byl zahájen s cílem poskytovat podporu mladým lidem žijícím v regionech s nadprůměrnou nezaměstnaností mladých lidí. Podporuje mladé, kteří nejsou vzdělávaní, zaměstnaní nebo v odborné přípravě, včetně dlouhodobě nezaměstnaných. YEI obvykle financuje: učňovské vzdělání, stáže, pracovní umístění a další vzdělávání vedoucí k získání kvalifikace. Celkový rozpočet pro období 2014-2020 je ve výši 8,8 miliardy EUR.

Zpět na programy