Novinky

Certifikát Evropských solidárních sborů

01.04.2024

V případě žádosti o finanční prostředky na dobrovolnické aktivity v programu Evropské solidární sbory je potřeba získat Certifikát kvalitní humanitární péče (Quality Label for Humanitarian Aid Volunteering), který potvrzuje, že je daná organizace schopná provádět solidární činnosti v souladu se zásadami, cíli a požadavky programu. Organizace, které nejsou držiteli Certifikátu mohou v projektech vystupovat jako partneři, nemohou však o finanční prostředky žádat.

Při podávání žádosti si organizace mohou vybrat jednu z následujících rolí:

Hostitelská role – zahrnuje různé činnosti spojené s hostováním účastníků, včetně vypracování programu činností dobrovolníka a poskytování poradenství a podpory účastníkovi ve všech fázích dle potřeby.

Podpůrná role – zahrnuje podporu, přípravu a/nebo školení účastníků před odjezdem, zprostředkování mezi nimi a hostitelskou organizací a/nebo poskytování podpory účastníkům po návratu z jejich činnosti.

Žádosti o udělení Certifikátu lze podávat průběžně během celého roku. Hodnocení žádostí bude nicméně probíhat ve stanovených intervalech podle ročního harmonogramu, který je v souladu s výzvami k předkládání projektů v oblasti dobrovolnictví v humanitární pomoci. Po udělení Certifikátu získají organizace přístup do portálu Evropských solidárních sborů, kde mohou zveřejňovat nabídky dobrovolnických činností.

Termíny uzávěrek:

24. září 2024

23. září 2025

22. září 2026

Odkaz pro více informací

Příručka Evropských solidárních sborů

Zpět na výpis novinek