Novinky

ERASMUS vyhlásil celoevropské podpory vzdělávání

27.12.2021

Program Erasmus Plus, který podporuje oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, zveřejnil výzvy pro tzv. centralizované akce (tedy řízené a vyhlašované přímo agenturou EACEA), konkrétně v podprogramech Jean Monnet, Mundus a Mládež (Youth).

Celkový přehled, včetně uzávěrek pro podávání projektů, najdete níže. V případě dotazů ke kterékoliv výzvě kontaktujte Bruselskou linku.

ERASMUS+

Erasmus+ je programem Evropské unie pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, který navazuje na stejnojmenné programy v předchozích obdobích. V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům (tzv. mobility) a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství a realizovat mezinárodní projekty.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají právě centralizované akce, mezi něž patří Erasmus Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a další.

Přehled centrálně vyhlášených výzev a jejich uzávěrek:

Jean Monnet Actions and Networks (8 výzev s termínem uzávěrky 1. 3. 2022)

 • Education and Training – Teacher Training (vzdělávání učitelů)
 • Education and Training – Learning EU Initiatives (Vzdělávací iniciativy v EU)
 • Higher Education: Centres of Excellence (Centra excelence ve vzdělávání)
 • Higher Education: Modules (Vzdělávací moduly)
 • Higher Education: Chair (Vzdělávání o EU a mezinárodní vztahy, předsednictví učitelů)
 • Networks on Foreign Policy Issues (Sítě na podporu mezinárodních politik a záležitostí EU)
 • Networks on Internal EU Issues (Sítě na podporu vnitřních záležitostí EU)
 • Networks in other fields of Education and Training (Sítě v oblasti školení a vzdělávání)

Youth (3 výzvy s termínem uzávěrky 22. 3. 2022)

 • European Youth Together (Evropská mládež – rozvoj spolupráce, propagace programu, mládež a pandemie covidu-19)
 • European Youth Together – Small (Evropská mládež – malá partnerství)
 • Partnership for Cooperation in the field of Youth – European NGOs (Evropská mládež – spolupráce neziskových organizací)

Erasmus Mundus (2 výzvy s uzávěrkou 16. 2. 2022)

 • Design Measures (rozvoj nových, inovativních integrovaných nadnárodních studijních programů na na magisterské úrovni.)
 • Joint Masters (podpora integrovaných mezinárodních studijních programů nejvyšší úrovně v oblasti magisterského studia)

Budování kapacit v oblasti Odborného školení a vzdělávání (uzávěrka projektů 31. 3. 2022)

Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)

Evropské univerzity (European universities)

Podpora spolupráce evropských univerzit – podrobně viz článek:

Více informací ke všem výzvám:

Search Funding & Tenders (europa.eu) – Erasmus+

Zpět na výpis novinek