Novinky

Praktické výměny zkušeností mezi evropskými městy finančně podpoří EUI

08.09.2023

Bilaterální výměnu zkušeností mezi evropskými městy podporuje program (European Urban Initiative EUI). Evropská města, která řeší specifické výzvy při implementaci aktivit udržitelného městského rozvoje si mohou najít zkušenějšího partnera („the peer“) a požádat o finanční příspěvek při získávání inspirace a transferu zkušeností (City-to-city Exchange). K podporovaným aktivitám patří krátkodobé (2-5denní) výměnné návštěvy žadatelského města, s jiným městem (případně dvěma městy) z jiné země EU, které mají znalosti a zkušenosti s řešením těchto problémů. Zpravidla se jedná o 1 – 3 návštěvy, kterých se účastní dva zástupci města, případně dalších zájmových strany, přičemž doba realizace by neměla přesáhnout 5 měsíců.

V programu je vítaná zejména spolupráce měst do 500 000 obyvatel ze strukturálně nebo jinak postižených regionů.

Míra dotace může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů, ke kterým patří denní sazby zaměstnanců ze zkušenějších (peer) měst a cestovné plus ubytování pro zástupce žadatelského i „peer“ města.

Uzávěrka pro podávání žádostí je 17. listopadu 2023

Více informací:

City-to-City Exchanges | EUI (urban-initiative.eu)

Další informace:

Zpět na výpis novinek