Novinky

Program Vnitřní trh podpoří ochranu spotřebitelů

08.06.2022

Program Vnitřní trh (Single Market Program/SMP) prostřednictvím dvou vyhlášených výzev podpoří ochranu spotřebitelů. K podporovaným aktivitám patří například zvyšování povědomí o právech spotřebitelů, vzdělávání pracovníků spotřebitelských center v oblasti evropské legislativy, popularizace příkladů dobré praxe u ochrany spotřebitelů, digitalizace podpůrných nástrojů, spolupráce mezi spotřebitelskými centry ad.

V případě první výzvy mohou být žadatelem konsorcia se dvěma a více členů Sdružení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (Assembly of Alternative Dispute Resolution/ADR), v případě druhé výzvy jsou vhodnými žadateli právnické osoby aktivní ve spolupráci na ochranu spotřebitelů (Consumer Protection Cooperation/CPC) definované v Nařízení EU 2017/2394. Třetí výzva je určena na podporu vzdělávání představitelů justice v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Ke čtvrté výzvě na podporu mobilit začínajících podnikatelů v rámci podprogramu EYE byla zveřejněna aktualita 25. 3. 2022.

2 výzvy na ochranu spotřebitelů (uzávěrka 5. 7. 2022)

Výzva na vzdělávání zástupců justice v oblasti ochrany hospodářské soutěže (uzávěrka 26. 7. 2022)

Více informací:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

ADR: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

CPC: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/verejna-konzultace-k-preshranicnimu-vymahani-spotrebitelskeho-prava-eu–266859/

Zpět na výpis novinek