Novinky

První výzva programu EUI je zaměřena na Nový evropský Bauhaus

14.10.2022

Iniciativa Nový evropský Bauhaus („New European Bauhaus“, zkráceně NEB) představuje jeden z cílů EU, jímž je vytváření estetických, udržitelných a inkluzivních míst, výrobků a způsobů života. Díky podpory nového životního stylu, v němž se design snoubí s udržitelností, pomáhá NEB urychlit ekologickou transformaci v různých hospodářských odvětvích, jako je stavebnictví, nábytkářství, móda, ale také v dalších oblastech každodenního života. Cílem iniciativy je poskytnout všem občanům přístup k oběhovému zboží s nižšími uhlíkovými emisemi, které podporuje obnovu přírody a chrání biologickou rozmanitost. Nový evropský Bauhaus tedy spojuje 3 základní principy: Estetiku, Udržitelnost a Pospolitost. Zelené dohodě pro Evropu dodává kulturní a kreativní rozměr, čímž podporuje udržitelnost inovací, technologií a celého hospodářství.

Nový unijní program na podporu městských inovací – EUI (European Urban Initiative) vyhlásil první výzvu v období 2021 – 2027, která bude zaměřena právě na podporu Nového evropského Bauhausu.

Celková alokace na tuto výzvu je 50 milionů EUR a výzva bude otevřena do 19. ledna 2023.

Projekty, které se budou ucházet o podporu, by měly v maximální míře začlenit zmíněné principy udržitelnosti, inkluze a estetiky. Při řešení projektu by města měla reflektovat 4 doporučené oblasti:

  1. oběhové hospodářství a uhlíková neutralita
  2. ochrana kulturního dědictví
  3. adaptace budov pro dostupná řešení bydlení
  4. regenerace městských prostor

U projektů bude hodnocena

– míra inovativnosti (EUI podporuje pilotní projekty, které ještě nebyly testovány jinde v Evropě. Projekty by tedy měly být odvážné, kreativní a experimentální.)

– kvalita projektu – splňující standarty evropských projektů (tedy vazby mezi hlavními cíli, aktivitami a výstupy, realistické ambice, prokazatelná důkladná příprava, efektivní manažerská struktura a procedury, zhodnocení investice – „good  value for money“)

– participace (zapojení a spolupráce s partnery, zájmovými stranami a cílovými skupinami)

– měřitelnost (žadatel by měl jasně vysvětlit, jaké změny díky projektu dosáhne v místním měřítku a jaký bude celkový dopad projektu)

– udržitelnost a škálovatelnost (jak bude řešení dále využito a do jaké míry je škálovatelné)

– přenositelnost (jak bude projektové řešení rozšířeno do dalších měst).

EUI nabízí několik forem podpory při přípravě projektů – formou seminářů s možností osobní účasti a konzultací, nebo formou on-line webinářů a jejich záznamů.

Přehled plánovaných seminářů:

8. – 9. listopadu 2022 Vídeň, Rakousko

29. – 30. listopadu 2022 Sofia, Bulharsko (bude potvrzeno) 

6. – 8. prosince 2022 Vilnius, Litva (bude potvrzeno) 

Registrace na semináře: EUI Applicant Seminars (eui-applicantseminars.eu)

Přehled on-line informačních akcí s možností dotazů (Q&A Sessions). Každá akce bude trvat 2 hodiny a bude tematicky zaměřena:

26. října 2022 – téma 1. výzvy k předkládání návrhů: Nový evropský Bauhaus, formulář žádosti o projekt a jeho intervenční logika;

16. listopadu 2022 – finanční aspekty realizace projektu (pravidla způsobilosti, rozpočet projektu) a doporučení pro management projektu;

14. prosince 2022 – komunikace, kapitalizace projektu a transfer znalostí v projektech EUI-IA.

Všechny online relace budou nahrávány a budou k dispozici na webu EUI.

Od 14. listopadu do 15. prosince proběhnou také osobní konzultace k připravovaným projektům.

EUI Applicant Seminars (eui-applicantseminars.eu)

Více informací:

First Call for Proposals EUI – Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu)

New European Bauhaus: beautiful, sustainable, together. (europa.eu)

New European Bauhaus: Commission launches design phase (europa.eu)

Zpět na výpis novinek