Novinky

Technickou podporu pro města a regiony zavádějící oběhové hospodářství nabízí ERRIN

30.03.2022

Síť evropských regionů pro podporu výzkumu a inovací ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) je smluvním partnerem nové iniciativy Evropská cirkulární města a regiony (European Circular Cities and Regions Initiative/CCRI), která byla zahájena v roce 2022 v návaznosti na evropský akční plán pro oběhové hospodářství.

ERRIN, ve spolupráci s Iniciativou evropských cirkulárních měst a regionů, vyhlašuje výzvu pro vyjádření zájmu (express of interest). Cílem výzvy je vybrat skupinu deseti pilotních měst, regionů, nebo územních seskupení, které během čtyř let získají nové znalosti a technickou podporu pro urychlení implementace svých cirkulárních politik. Dalších 20 partnerských měst, regionů a územních seskupení může navázat spolupráci s vybranou pilotní skupinou a profitovat ze sdílených zkušeností, případně dalších forem podpory.

Podpořená města, regiony, nebo územní seskupení budou moci konzultovat témata a řešení oběhového hospodářství s mezinárodním týmem odborníků na cirkulární ekonomiku z Úřadu pro koordinaci a podporu (Communication and Support Office/CCRI-CSO), sdílet své znalosti a zkušenosti s předními městy a regiony EU, zvyšovat povědomí o oběhovém hospodářství, souvisejících technologií a obchodních modelů, seznámit se s veřejnými i soukromými subjekty zapojenými do testování nástrojů, implementace plánů, rozvoje znalostí a identifikace osvědčených postupů pro dosažení přechodu na oběhové hospodářství v Evropě.

Získají informace o iniciativách i úspěšných projektech a zejména připravovaných možnostech financování (např. prostřednictvím demonstračních projektů Horizont Evropa, finanční podpoře Projektové rozvojové pomoci (PDA) investičních záměrů v rámci grantů Horizon Europe a CETAF/Central Economy Technical Assistance Facility od Evropské investiční banky;

Dále informace k nefinanční pomoci od spolupracujících organizací jako je např. Circular City Center (C3) Evropské investiční banky nebo Program oběhového hospodářství ve městech a regionech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Výzva je určena všem obcím, regionům nebo územním seskupením, které mají zájem zapojit se do iniciativy Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) jako pilotní nebo spolupracující partner.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 29. dubna 2022.

Odkaz na výzvu:

Open call: European Circular Cities and Regions Initiative | ERRIN

Odkaz na přihlášku:

EUSurvey – Survey (europa.eu)

Odkaz na CCRI:

Circular Cities and Regions Initiative | Circular Cities and Regions Initiative (circular-cities-and-regions.eu)

Bruselskalinka.cz/evropska-cirkularni-mesta-a-regiony-ccri-nova-iniciativa-na-podporu-cirkularni-ekonomiky-v-eu/

Zpět na výpis novinek