Novinky

Výzva pro méně rozvinuté regiony v Nástroji pro meziregionální investice do inovací (I3)

15.06.2023

Cílem Nástroje pro meziregionální investice do inovací (I3) je zrychlení a posílení inovací v Evropě. Program se konkrétně zaměřuje na rozvoj úspěšných inovací prověřených v meziregionálních pilotních projektech.

Nyní je možné podávat žádosti do Části 2a (Strand 2a), která se zaměřuje na méně rozvinuté regiony s cílem zvýšit kapacitu regionálních inovačních ekosystémů pro jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců a spolupráci s jinými regiony, kde je regionální inovační kapacita pokročilejší. Část 2a podporuje hodnotové řetězce řízené přímými zahraničními investicemi a další vznikající odvětví. Žádosti v rámci této výzvy k předkládání návrhů se musí týkat jedné z následujících tematických priorit :

  1. Digitální přechod
  2. Zelený přechod
  3. Chytrá výroba

Způsobilí žadatelé

Žádosti mohou podávat konsorcia nezávislých právnických osob ze strany poptávky i nabídky inovačního ekosystému (quadruple helix ecosystem):

  • Veřejné instituce (národní/regionální/místní)
  • Univerzity, výzkumné a technologické organizace, inovační agentury
  • Klastrové organizace, malé a střední podniky, start-upy,
  • Výzkumné datové aliance (RDA)
  • Další organizace, obdobné výše uvedeným subjektům

Pro Část (Strand) 2 musí konsorcium tvořit minimálně 3 partneři z minimálně 2 členských zemí EU (včetně vzdálených regionů, tzv. OCTs). Program připouští účast regionů mimo EU). Vedoucím partnerem musí být nezisková organizace (veřejná instituce, výzkumná instituce, klastrová organizace, inovační agentura) z méně rozvinutého, přechodného, nebo nejvzdálenějšího regionu/země EU. Celkový rozpočet dané výzvy pro 2023 bude 31 miliónů EUR. Maximální podpora pro jeden projekt se bude pohybovat mezi 2-10 milióny EUR.

Podnikatelské investiční případy I3 mají minimální úroveň TRL 6 a mají ambici usnadnit demonstraci a urychlit uvedení na trh a komercializaci. Nejméně 70 % celkových způsobilých nákladů musí být přiděleno na investice do podniků se zaměřením na malé a střední podniky.

Uzávěrka výzvy je 17. října 2023 v 17:00.

Odkazy pro více informací:

Výzva Programu I3 část 2a

Buselská linka | Program I3

Zpět na výpis novinek